Opština Bački Petrovac - Obec Báčsky Petrovec

 
JKP Progres - predlog cena komunalnih usluga po programu poslovanja za 2015. godinu Štampaj
31. 03. 2015.
Predlog cena komunalnih usluga po programu poslovanja za 2015. godinu
Detaljnije...
 
Izveštaj sa XXIV sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (20.03.2015) Štampaj
25. 03. 2015.
1. Razmatranje predloga te donošenje Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2015. godinu;
2. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o donošenju Plana generalne regulacije naselja Gložan;
3. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta;
4. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za osnivanje prava službenosti na stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac;
5. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o dopuni Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac;
6. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o delatnosti i Izveštaja o ostvarenom poslovnom rezultatu Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu, u periodu od 01.01. do 31.12.2014. godine;
 b.) Razmatranje Plana i programa  Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu za 2015. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu za 2015. godinu;
7. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Izveštaja o ostvarenom finansijskom poslovanju Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2014. godinu;
Detaljnije...
 
Odbor za poljoprivredu Skupštine APV je održao sednicu u Bačkom Petrovcu Štampaj
20. 03. 2015.
pokrajinskiodbor 
Dana 19. marta 2015. godine sa početkom u 11.00 h u maloj sali Skupštine opštine Bački Petrovac održana je sednica Odbora za poljoprivredu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Prisutni na sednici su bili: Ladislav Tomić , predsednik, Jan Bohuš, zamenik predsednika, Dr. Milenko Babić,Darko Bađok, Nenad Borović,Branislav Damjanov,Danijel Kovačić,Lajoš Paći,Miloš Šibul,Vladimir Soro, Jožef Tobiaš.
U ime Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo sednici je prisustvovao zamenik pokrajinskog sekretra Branislav Knežević.
 U ime opštine Bački Petrovac na sednici su bili prisutni: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, član Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac zadužen za oblast poljoprivrede Pavel Žilaji , rukovodilac Odeljenja za privredu , urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove Jan Jovankovič i
rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti Dušan Govorčin.
Detaljnije...
 
Rešenje o sufinansiranju programa iz oblasti kulture Štampaj
17. 03. 2015.
Sredstva namenjena finansiranju delatnosti društava u oblasti kulture obezbeđena Odlukom o budžetu opštine Bački Petrovac za 2015. godinu u razdelu 4. glava 1. program 13.,pozicija 57 – Dotacije udruženjima kulture u iznosu od 2.000.000 dinara raspoređuju se na sledeći način:
Detaljnije...
 
Rešenje o sufinansiranju programa iz oblasti sporta Štampaj
17. 03. 2015.
Sredstva budžeta opštine Bački Petrovac za 2015. godinu namenjena fizičkoj kulturi iz razdela 4. glava 1. Program 14, pozicija 61  Fizička kultura – podrška lokalnim organizacijama, udruženjima i savezima, u iznosu od 5.500.000 dinara raspoređuju se na sledeći način:
Detaljnije...
 
Izveštaj sa 64. – telefonske sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Štampaj
13. 03. 2015.
 Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je dana 05.03.2015. godine sazvao 64 - telefonsku sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
 Opštinsko veće je na osnovu Predlog Programa mera podrške za sprovođenje proljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područie Opštine Bački Petrovac u 2015. godini donelo Zaključak Programa mera podrške za sprovođenje proljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područie Opštine Bački Petrovac u 2015. godini i upućuje se Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životnnje sredine za dobijanje prethodne saglasnosti na program u skladu sa članom 13.stav 5. Zakona o podsticajima u poljprivredi i ruralnom razvoju(„Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 10/2013).
 
Izveštaj sa 63. – telefonske sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Štampaj
13. 03. 2015.
 Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je dana 27.02.2015. godine sazvao 63 - telefonsku sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
 Opštinsko veće je na osnovu predloga Akcionog Plana zapošljavanja donelo Zaključak Usvaja se Akcioni Plan zapošljavanja Opštine Bački Petrovac za 2015.godinu.
 
Izveštaj sa 62. – telefonske sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Štampaj
13. 03. 2015.
 Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je dana 06.02.2015. godine sazvao 62 - telefonsku sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
 Opštinsko veće je na osnovu zahteva budžetskih korisnika za sufinansiranje u 2015. godini donelo Rešenje o dodeli akontacije udruženjima.
 
Projekat gerontodomaćice Štampaj
04. 03. 2015.
gerontodomace 
Dana 03. marta 2015. godine u utorak sa početkom u 11.00 časova u maloj sali Skupštine opštine Bački Petrovac prezentovan je nastavak projekta Gerotodomaćice, koji se na teritoriji naše opštine realizuje više godina. Briga o starima u našoj opštini preko projekta Gerontodomaćice vrši se uz finansijsku podršku Opštine Bački Petrovac i Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova a ostvariće se posredstvom Ekumenske humantarne organizacije EHO. Na ovakav način saradnje obezbeđena su sredstava za dalje rad službe gerontodomaćica. 
Za poslednjih nekoliko godina služba pružanja pomoći starijim osobama obuhvaćena je i Akcionim planom zapošljavanja, koji predlaže i usvaja Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac.
Detaljnije...
 
Predavanje o organskoj proizvodnji Štampaj
02. 03. 2015.
 Exhange 4
Predavanje na temu organske proizvodnje povrća održaće se u četvrtak 05.03.2015. godine u Gložanu, u prostorijama restorana Lipa, sa početkom u 18 h. Predavanje se organizuje kao jedna od aktivnosti na projektu "Ekonomska konkurentnosto kroz udruživanje u poljoprivredne zadruge", koji realizuje opština Bač zajedno sa svojim partnerima opštinom Bački Petrovac i Zadružnim savezom Vojvodine, u saradnji sa Centrom za organsku proizvodnju iz Selenče. Kao predavač pojaviće se prof. dr Mihal Đurovka.
Detaljnije...
 
Sat za našu planetu 2015 Štampaj
02. 03. 2015.
60
Sat za našu planetu 2015. će se obeležiti 28. marta od 20.30 do 21.30 po lokalnom vremenu. Sve aktivnosti u Srbiji će uskoro biti objavljene na sajtu wwf.panda.org/serbia . Zajedno sa pojedincima, institucijama i državama širom sveta, WWF-Svetski fond za prirodu je započeo odbrojavanje do Sata za našu planetu 2015. Početak ovogodišnje kampanje je započeo objavljivanjem najnovijeg videa koji prikazuje nezaboravne trenutke i dostignuća s prošlogodišnjih događaja, te upečatljive izjave svetskih vođa poput generalnog sekretara UN-a Ban Ki Muna, američkog predsednika Baraka Obame, ali i poznatih ličnosti glumice Eme Tompson, glumca Marka Rafala, itd. Svi oni pozvali su pojedince i institucije da što pre preduzmu nešto po pitanju ublažavanja klimatskih promena.
Detaljnije...