Opština Bački Petrovac - Obec Báčsky Petrovec

 
Studijska poseta Udinama u Italiji Štampaj
27. 01. 2015.
udine 
U periodu 21-25. januara 2015. godine, predstavnici Voćarske zadruge  "Bačka jagoda" iz Bača i Specijalizovane povrtarske zadruge "Seoska bašta" iz Gložana,  zajedno sa članovima projektnog tima, koji realizuju EU projekat iz  Exchange4 programa "Ekonomska konkurentnost kroz udruživanje u poljoprivredne zadruge", realizovali su studijsku posetu Udinama u Italiji.
Studijska poseta je ostvarena u cilju organizovanog nastupa na poljoprivrednom sajmu AgriestTech 2015 i radne posete zadruzi  FriulKiwi u gradu Rauscedo, u italijanskoj regiji Friuli-Venezia Giulia.
Detaljnije...
 
Konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu Štampaj
14. 01. 2015.
Predsednik Opštine Bački Petrovac raspisuje konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu namenjenih sufinansiranju: 
I. Programa u oblasti kulture i umetnosti, koje u okviru svojih programskih aktivnosti realizuju organizacije ili udruženja tokom 2015. godine, u ukupnom iznosu od 2.000.000 dinara;
II. Programa, koje tokom 2015. godine, u okviru svojih programskih aktivnosti sprovode sportske organizacije, registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu, u ukupnom iznosu od 5.500.000 dinara;
III. Programa humanitarnog, kulturno-prosvetnog, invalidnog i verskog karaktera i ostalih programa i aktivnosti od značaja za Opštinu Bački Petrovac, koje tokom 2015. godine u okviru svojih programskih aktivnosti sprovode NVO, u ukupnom iznosu od 3.350.000 dinara;
IV. Programa, koje tokom 2015. godine, u okviru svojih celogodišnjih programskih aktivnosti ili pojedinačnih projekata sprovode organizacije ili udruženja građana, a koji doprinose afirmaciji predškolskog, školskog, rekreativnog sporta i masovne fizičke kulture, u ukupnom iznosu od 500.000 dinara;
Detaljnije...
 
Izveštaj sa XXIII sednice Skupštine opštine 29.12.2014.g Štampaj
09. 01. 2015.
XXIII sednica Skupštine opštine Bački Petrovac realizovana je na poziv predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac, dana 29.12.2014. godine sa početkom u 17,17 časova.
 Od ukupno 31 odbornika Skupštine sednici je prisustvovalo 26 odbornika. Svoj izostanak je opravdao odbornik Miloš Jojić dok odbornici Jan Brna, Katarina Dobrikova, Štefan Vindiš i Rastislav Balca razloge svog izostanka nisu javili.
Osim odbornika, sednici su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman, rukovodioci odeljenja Opštinske uprave – Jan Jovankovič, Dušan Govorčin i Boško Bogunović, pomoćnici predsednika Opštine Bački Petrovac Ondrej Benka, Jaroslav Popović i Siniša Stanivuk, opštinski pravobranilac Katarina Rašeta, direktori javnih preduzeća, ustanova i institucija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, predsednik i pojedini članovi Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac i predstavnici javnih glasila.
Detaljnije...
 
Izveštaj sa 60. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Štampaj
06. 01. 2015.
Nakon usvajanja dnevnog reda Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac pristupilo se razmatranju tačaka dnevnog reda.
Članovi veća su jednoglasno prihvatili predloga Programa poslovanja za 2015. godinu JKP „Progres“ Bački Petrovac, u nastavku sednice Opštinsko veće opštine Bački Petrovac je jednoglasno Program poslovanja JKP „Komunalac“ Maglić za 2015.godinu, po trećoj tačci dnevnog reda članovi opštinskog veća su jednoglasno predlog Revizija-izveštaja realizovanih aktivnosti iz LAP-a za mlade Opštine Bački Petrovac za period 2014- 2019.godinu i predlog plana aktivnosti za mlade za 2014-2019, po četvrtoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno predlog Strategije održivog razvoja Opštine Bački Petrovac 2014-2020, u nastavku sednice Opštinsko veće je utvrdilo predlog Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2015.godinu
Detaljnije...
 
Izveštaj sa 59. - telefonske sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Štampaj
06. 01. 2015.
 Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je dana 12.12.2014.godine sazvao 59 - telefonsku sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
 Opštinsko veće je na osnovu propisa o smnjenju zarada u javnom sektoru donela četrnaest Rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve radi otvaranja aproprijacije za budžetske korisnike. Opštinsko veće je donelo i šesnaest Rešenja o promeni aproprijacije kao i Rešenje o upotrebi stalne budžetske rezerve.
 
Predsednik Opštine uručio je priznanja o završenim kursevima nemačkog jezika i fotošopa mladima Štampaj
15. 12. 2014.

photoshop 

Dana 11. decembra 2014. godine predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok uručio je priznanja o završenim kursevima nemačkog jezika i fotošopa mladima iz Opštine Bački Petorvac. Kurseve, koje su mladi pohađali, njih ukupno 45, trajali su od oktobra do decembra meseca. Kurseve je realizovala Kancelarija za mlade Opštine Bački Petrovac u okviru Lokalnog akcionog plana za mlade a na osnovu istraživanje odnosno potreba mladih.
Detaljnije...
 
Izveštaj sa 58. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Štampaj
15. 12. 2014.
Članovi veća su jednoglasno prihvatili izveštaj o radu Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i kokmunalne delatnosti opštine Bački Petrovac za period od 01.01.2014 do 30.09.2014. godine, u nastavku sednice Opštinsko veće opštine Bački Petrovac je jednoglasno utvrdilo predlog Rešenje o imenovanju Viere Krstovski za direktora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac na period od četiri godine i uputilo skupštini Opštine na razmatranje i usvajanje, po trećoj tačci dnevnog reda članovi opštinskog veća su jednoglasno utvrdili Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglica, interno raseljenih lica i povratn
Detaljnije...
 
Izveštaj sa 57. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Štampaj
15. 12. 2014.
Članovi veća su jednoglasno doneli odluku o pristupanju Opštine B. Petrovac realizaciji projekta Uspostavljanje sistema video nadzora na saobraćajnicama u opštine B. Petrovac,po sledećoj tačci dnevnog reda veće je donelo Odluku o pristupanju Opštine B. Petrovac realizaciji projekta Uspostavljanje video nadzora u obrazovnim ustanovama u opštini Bački Petrovac, po sledećoj tačci dnevnog reda veće je donelo Odluku o pristupanju Opštine B. Petrovac realizaciji projekta formiranje kulturnog centra Bački Petrovac.
Detaljnije...
 
Odlaganje otpada u Opštini Bački Petrovac i Opštini Vrbas Štampaj
05. 12. 2014.
ekokonf01.jpg
Dana 04.12.2014. godine održan je sastanak fokus grupe pod nazivom „Odlaganje otpada u opštinama Bački Petrovac i Vrbas” a koju čine zainteresovani subjekti koji mogu doprineti rešavanju problema odlaganja otpada. 
Prisutne je u ime Opštine Bački Petrovac pozdravio njen predsednik Pavel Marčok. Gosti sastanka su bili predsednik Opštine Vrbas Bratislav Kažić a ispred Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Tina Janjatović.  
Detaljnije...